Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

Pensamentos

Aquí verase a túa calidade

Texto que dediquei ao Darío Xohán Cabana na homenaxe da RAG celebrada na Fundación Luís Seoane o 23 de marzo de 2023 para conmemorar o Día de Poesía