Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

ES

>

GL

As lentes de ver

·

«Xa na clase, a Inés e as súas lentes foron
a gran novidade.
Ao ver isto, o Carliños soubo que só necesitaba unhas lentes para captar todas as olladas.
E entre todas, había estar a da Inés.»

Título: As lentes de ver
Autoría original: Margarita Del Mazo (texto) / Guridi (ilustracións)
Traducción: María Alonso Seisdedos
Año de edición: 2024