Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

TR

>

GL

O silencio da neve

·

Anos máis tarde lembraba aínda a beleza da nevada desa noite. A felicidade que lle produciu foi ben maior ca a que experimentara ante ningunha outra en Istambul. Era poeta, e como el mesmo escribira —nun poema xuvenil aínda moi descoñecido entre os lectores turcos—, nos nosos soños apenas neva unha vez.

Título: Neve
Autoría original: Orhan Pamuk
Traducción: Bartug Aykan / María Alonso Seisdedos
Editorial: Editorial Galaxia
Año de edición: 2009