Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

EN

>

GL

O demo e eu

·

Título: O demo e eu
Autoría original: Robert Johnson
Traducción: María Alonso Seisdedos
Editorial: NovoVinilo