Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

Premios: preseleccionada premios Follas Novas 2023

NL

>

GL

Onde se interrompe o diario de Anne

·

«O mundo coñeceu, vistas polos ollos de Anne Frank, as oito persoas que se ocultaron durante dous anos nun edificio do Prinsengracht, descritas de xeito íntimo a través das vivencias dunha púbere en pleno proceso de maduración.
Este libro trata desas oito persoas: Otto, Edith, Margot e Anne Frank, Hermann, Auguste e Peter van Pels, e Fritz Pfeffer. Todos eran xudeus que fuxiron da Alemaña nazi durante os anos trinta para reconstruíren a vida nos Países Baixos. Esas oito persoas agocháronse xuntas durante o verán e o outono de 1942 para tratar de sobrevivir á persecución dos xudeus por parte dos nazis.»

Título: Despois do diario de Anne Frank
Autoría original: Bas von Benda-Beckmann
Traducción: Antón Vialle / María Alonso Seisdedos
Editorial: Kalandraka Editora
Año de edición: 2023