Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

ES

>

GL

Os camiños das árbores

·

«O avó ollaba o solpor mentres o neno
observaba a árbore.
—Avó —preguntou o neto—, ti cres que eu sería
quen de subir ao alto da ameixeira?»

Título: Os camiños das árbores
Autoría original: Pep Bruno (texto) / Mariona Cabassa (ilustracións)
Traducción: María Alonso Seisdedos
Editorial: La Fragatina
Año de edición: 2014