Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

NL

>

GL

Un amor que enche o ollo…

·

A avoa abotóame o abrigo.
Imos PASEAR POLA cidade.
Ela cólleme da man.

Título: Porque te quero moito
Autoría original: Milja Praagman (texto e ilustracións)
Traducción: Antón Vialle / María Alonso Seisdedos
Editorial: Hércules de Ediciones
Año de edición: 2018