Palabras dadas · Traducción y revisión editorial

NL

>

GL

Un veterinario moi tímido

·

As cousas van mal na granxa: o granxeiro vai por ovos onda os porcos,
quere rapar a vaca, intenta muxir a galiña.
Os animais andan preocupados. Que lle pasa ao granxeiro?

Título: O granxeiro e o veterinario
Autoría original: Pim Lammers (texto) / Milja Praagman (ilustracións)
Traducción: Antón Vialle / María Alonso Seisdedos
Editorial: Hércules de Edicións
Año de edición: 2019