Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

Extra! Extra!

Aquí verase a túa calidade

Texto que dediquei ao Darío Xohán Cabana na homenaxe da RAG celebrada na Fundación Luís Seoane o 23 de marzo de 2023 para conmemorar o Día de Poesía

Unha visita moi real

Co frío serodio do inverno tráenme un cacho paquetón para estrear 2023: a miña tradución de nada menos que a terceira entrega das aventuras da señorita Bubble e Vincent!