Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

Extra! Extra!

Unha visita moi real

Co frío serodio do inverno tráenme un cacho paquetón para estrear 2023: a miña tradución de nada menos que a terceira entrega das aventuras da señorita Bubble e Vincent!