Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

Notas ao pé

Da miña man e doutras…

Da miña man

Discurso na entrega do I Premio Xela Arias

Relatorio impartido no XXXIII Encuentro de Escritores y Críticos de las Letras Españolas: «Traducir: ¿crear o recrear?» (pp. 43-48)

Discurso ante o alumnado de Filoloxía e Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo, lido orixinalmente en galego: «Non sempre foi abril o máis cruel»

Conferencia «Do divino ao criminal» do curso «De la creación a la librería»

Entrevista en colaboración con Manuel Arca a Xavier Senín co gallo do seu Premio Nacional

Recensión sobre a tradución de El espíritu de las vacas, de Abel Neves, publicada por Deconatus

Recensión sobre a tradución de Horas cruentas, de Casey Cep, publicada por Libros del KO

Discurso na entrega do XX premio Plácido Castro

Discurso na homenaxe da RAG a Darío Xohán Cabana o 23 de marzo de 2023

Doutras mans

Novas

Samuel Cardalda no Diario do Salnés

Galicia Press

Fundación Plácido Castro

Diego Doval en Faro de Vigo

Nós Diario

A. Louro en Diario de Arousa

Entrevistas

Sara Guerrero en El Salto Diario

Tensi Gesteira en Lecturafilia

Belén López no Diario de Pontevedra

Manuel Arca Castro en Derrubando isoglosas

M. Del Río na Uvigo: Entrevista da profesora Liliana Valado

Elena Martín en El Salto Diario

Entrevista íntima en Biosbardia

Recensións

Ramón Nicolás en Caderno da crítica

Armando Requeixo en Criticalia

Xesús González Gómez en Biosbardia