Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

A néboa EN GL

EN

>

GL

Canto eu a montaña baila CA GL

CA

>

GL

Follas Novas 2022; XX Plácido Castro; X Ramon Llull
Despois do diario de AF NE GL

NL

>

GL

preseleccionada premios Follas Novas 2023
Carol EN GL

EN

>

GL

preseleccionada premios Follas Novas 2023
Léxico familiar IT GL

IT

>

GL

preseleccionada premios Follas Novas 2023