Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

EN

>

GL

Cuestión de normas

·

Don Firmín Ferreño saíu ás carreiras cara ao despacho da directora.
—¡Dona Ledicia! —gritou.
—Aquí non se corre —recordoulle dona Ledicia Valboa, sen levantar a vista.
—É que temos un león… —explicou don Firmín—… na biblioteca!
—Infrinxiu algunha norma? —preguntoulle dona Ledicia.
Éravos moi puntillosa en cuestión de normas.
—Iso non —recoñeceu don Firmín—. A verdade é que non.
—Pois déixeo estar.

Título: Un león na biblioteca
Autoría orixinal: Knudsen, Michelle
Ilustración capa: Hawkes, Kevin
Revisión: Fariñas, B.
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: Ediciones Ekaré
Ano de edición: 2023