Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

IT

>

GL

A lúa de Rodari

·

Título: A lúa de Kíiv
Autoría orixinal: Gianni Rodari (texto) / (ilustracións) Beatrice Alemagna
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: Asociación ¡Âlbum!
Ano de edición: 2022

Nesta edición colaboraron solidariamente Gustavo Martín Grazo, Manuel Arca Castro, Ana Lucía de Bastos, Patric de San Pedro, José Díaz, María Alonso Seidedos e todo o equipo da asociación.