Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

NL

>

GL

Bo proveito!

·

Título: Parque de atraccións A fábrica da caca
Autoría orixinal: Baseler, Marja e Van den Brink, Annemarie (texto) / Van der Pol, Tjarko (ilustracións)
Tradución: Antón Vialle / María Alonso Seisdedos
Editorial: Hércules de Ediciones
Ano de edición: 2023