Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

EN

>

GL

Existe a maxia?

·

Sabía que se tivese o lapis máxico, había debuxar con el un mundo mellor, un mundo en paz.

Primeiro borraría a guerra, a pobreza e a fame. Logo debuxaría raparigas e rapaces xuntos coma iguais.

Título: O lapis máxico de Malala
Autoría orixinal: Malala Yousafzai (texto) / Kerascoët (ilustracións)
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: Edicións Xerais de Galicia
Ano de edición: 2017