Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

ES

>

GL

Grazas!

·

«Atardecía. Candela e mais a avoa parolaban sobre as cousas do mundo.
—Avoa— dixo Candela—, ti que o sabes todo, dime: por que o mar se detén na area e non traga coa súa boca de auga a vila enteira?
A avoa non dixo ren. Durante un anaco, Candela escoitou o seu silencio. Era un calar no que cantaba a auga.»

Título: Grazas!
Autoría orixinal: Charo Pita (texto) , Anuska Allepuz (ilustracións)
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: La Fragatina
Ano de edición: 2014