Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

PT

>

GL

No ronsel dos cronistas…

·

―Pero ao final o que vostede fixo foi unha novela…
―Unha novela…? Deus me libre! A miña ambición foi ben distinta. Isto é monografía, historia local, historia novelada, como moito. Ora que novela…Arrenégote! Mal de min se escorreguei cara a tales enredos e labirintos. Na novela, o escritor escolle os episodios; na historia, os episodios véñenlle dados. Están fixados, non hai maneira de fuxirlles. Con todo, o que eu tentei foi desempoar vellos e particularísimos sucesos que, polo demais, pouco pesaron na marcha do mundo. Novela…?! Se me saíu novela, aconteceume o mesmo ca a un triste e basto carpinteiro da miña terra, de quen toda a xente se chufaba, de certo por milagre desenfadado do Espírito Santo: púxose a facer un comedeiro para o can e saíulle unha guitarra.

Título: A Casa Grande de Romarigães
Autoría orixinal: Ribeiro, Aquilino
Ilustración capa: Susa Monteiro
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: Kalandraka Editora
Ano de edición: 2022