Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

EN

>

GL

O demo e eu

·

Título: O demo e eu
Autoría orixinal: Robert Johnson
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: NovoVinilo