Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

ES

>

GL

O rabaño

·

«Cada persoa ten asignado un rabaño de ovellas diferente.
E ao Miguel tocoulle o meu.
Chama por nós cando non consegue adormecer.
E nós só temos que saltar o valo.»

Título: O rabaño
Autoría orixinal: Marga del Mazo (texto) / Guridi (Ilustracións)
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: La Fragatina
Ano de edición: 2014