Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

ES

>

GL

Osiño, a vella xirafa e o valado de pedra

·

«Desde que Osiño vive no zoo, anda tristeiro
e calado. Un gran valado de pedra rodéao.
A vella xirafa obsérvao, preocupada, por entre
os barrotes que os separan.»

Título: Osiño, a vella xirafa e o valado de pedra
Autoría orixinal: Susanna Isern (texto) / Betania Zacarías (ilustracións)
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: La Fragatina
Ano de edición: 2015