Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

ES

>

GL

Só un reloxo

·

«Cando fixo cinco anos, o avó regaloulle a
Marmota un reloxo.

Era un reloxo pequeno, con números
e agullas. Doce números e tres agullas.
Había que darlle corda polas noites.
E cando Marmota o achegaba ao ouvido,
escoitáballe o tic, tac, tic, tac, tic, tac…»

Título: Só un reloxo
Autoría orixinal: Roberto Aliaga (texto) / Amrei Fiedler (ilustracións)
Tradución: María Alonso Seisdedos
Editorial: La Fragatina
Ano de edición: 2015