Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

NL

>

GL

Chas, chas, chas!

·

«Susana e Can están aburridos.
Osiño ten dor de barriga,
para xogar xa non ten azos.
Non saben ningunha cantiga,
os con tos están todos lidos,
a boneca quedou sen brazos.»

Título: Susana Pillabana e a tesoira
Autoría orixinal: Jaap Robben (texto) / Benjamin Leroy (ilustracións)
Tradución: Antón Vialle / María Alonso Seisdedos
Editorial: Edicións Embora
Ano de edición: 2022