Palabras dadas · Tradución e revisión editorial

ES

>

GL

Vou ser superheroe!

·

«O Carliños sabía que a súa profesora o quería a el
máis ca a ninguén da clase.
Sentábao sempre onda ela, non lle quitaba ollo e
nomeábao, acotío, varias veces.

–Carliños! Xa andas ás minchas!
–Non son minchas! Son moscas! –replicaba el.»

Título: Carliños Súper M
Autoría orixinal: Margarita del Mazo (texto) / Guridi (ilustracións)
Tradución: María Alonso Seisdeddos
Editorial: La Fragatina
Ano de edición: 2014